15.12.2011

Veřejná zasedání zastupitelstva MČ se budou konat v těchto termínech:


20. února, 23. dubna, 18. června, 17. září, 10. prosince, vždy od 19.00 hod na úřadu MČ. V prázdninových měsících se zasedání konat nebude. V případě potřeby může být během roku některý z termínů změněn, nebo může být svoláno veřejné zasedání i mimo předem stanovené termíny. O změnách bude zastupitelstvo i veřejnost vždy předem informována.