30.01.2012

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem,


ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění,

oznamuje záměr

schválit na návrh hl.m. Prahy odejmutí majetku ve svěřené správě MČ Praha – Královice.


Jedná se o pozemky v k.ú. Královice parc. č. 37/6, 37/7, 37/16, 37/18, 37/19, 37/20, 37/21, 159/1, 172/6, 172/9, 172/10, 172/11, 172/14, 303/9, 370/1, 382/14, 382/15, 382/16, 382/17, 382/19, 382/23, 382/26, 382/28, 398/1, které jsou zastavěny komunikačními stavbami ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy nebo tvoří zeleň u komunikace. Zájmem hl.m. Prahy je sjednocení vlastnictví a správy pozemku se stavbami komunikací.


Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Během této doby se mohou občané k záměru odejmutí pozemků vyjádřit, sdělit své připomínky či námitky.

Brunner Vladimír


starosta MČ