14.04.2006

25. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice se bude konat dne 24. 04. 2006


od 19.00 na úřadu MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.03.2006


3. Změna a úprava rozpočtu UR 1


4. Stanovisko k návrhu závěrečného účtu hl.m. Prahy za rok 2005


5. Návrh na pronájem části obecního pozemku


6. Návrh na poskytnutí odměn členům zastupitelstva podle nařízení vlády č. 50/2006 Sb.


7. Neodkladné záležitosti, různé, informace


8. DiskuseB r u n n e r Vladimír


starosta MČ