10.02.2012

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 20.02.2012 bude konat 10. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice.


Začátek v 19.00 hod. místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o hospodaření MČ k 31.01.2012 (v období rozpočtového provizoria)

3. Návrh rozpočtu MČ na rok 2012 a rozpočtového výhledu na r. 2013 – 2014

4. Návrh hl.m. Prahy na odejmutí majetku ve svěřené správě MČ (pozemky zastavěné komunikačními stavbami parc. č. 37/6, 37/7, 37/16, 37/18, 37/19, 37/20, 37/21, 159/1,


172/6, 172/9, 172/10, 172/11, 172/14, 303/9, 370/1, 382/14, 382/15, 382/16, 382/17, 382/19, 382/23, 382/26, 382/28, 398/1)

5. Návrh na poskytnutí finančního daru TJ Sokol Královice

6. Návrh na poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů – 1. Základní organizaci Uhříněves

7. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ