03.09.2012

MČ Praha - Královice oznamuje změnu termínu konání veřejného zasedání zastupitelstva MČ.


Místo původně plánovaného termínu 17.09.2012 se z organizačních důvodů bude veřejné zasedání ZMČ konat o týden později, tj. dne 24.09.2012.

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ