Městská část Praha - Královice

Veřejné zasedání zastupitelstva MČ

19.05.2006

Číslo jednací Vyvěšeno od Vyvěšeno do
19.05.2006 29.05.2006
26. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice se bude konat dne 29. 05. 2006


od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice.





Pořad jednání:





1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 30.04.2006


3. Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2005


(zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování


výsledků hospodaření)


4. Změna rozpočtu MČ – UR 2


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace


6. Diskuse








B r u n n e r Vladimír


starosta MČ


| zpět |