03.06.2006

VÝSLEDKY VOLEB


do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


za MČ Praha – Královice, volební okrsek č. 934

Počet osob zapsaných do stálého a zvláštního seznamu voličů: 229


Počet vydaných úředních obálek (volební účast): 170 = 74,24 %


Počet odevzdaných úředníchobálek: 170


Počet platných hlasů celkem: 170

Počet odevzdaných hlasů pro jednotlivé strany (pořadí podle počtu získaných hlasů):

Číslo a název strany, počet hlasů

9 ODS: 64 = 37,65 %


10 ČSSD: 58 = 34,12 %


20 KSČM: 24 = 14,12 %


11 SNK Evropští demokraté: 7 = 4,12 %


24 KDÚ - ČSL: 7 = 4,12 %


18 Strana zelených: 6 = 3,53 %


3 Balbínova poetická strana: 3 = 1,76%


16 ČSNS: 1 = 0,59 %


zbývajících 12 stran: 0

Tyto výsledky byly v 15.22 hod. jako bezchybné převzaty pracovníky Českého statistického úřadu do dalšího zpracování.