02.01.2013

Veřejná zasedání zastupitelstva MČ Praha - Královice se v roceš 2013 budou konat v těchto termínech:


18. února, 22. dubna, 17. června, 23. září, 9. prosince, vždy od 19.00 hod na úřadu MČ. V prázdninových měsících se zasedání konat nebude. V případě potřeby může být během roku některý z termínů změněn, nebo může být svoláno veřejné zasedání i mimo předem stanovené termíny. Případné změny budou vždy v předstihu oznámeny.