20.05.2013

Usnesením č. 747 ze dne 7.5.2013 schválila Rada HMP podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl.m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2013. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám, které v bytě nebo v domě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1.9. 2012 do 30.9.2013. Žádosti mohou být podány nejpozději do 30.9.2013. Informace o pravidlech programu , formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl.m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách: www.envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na e-mailové adrese: dotace.topeni@praha.eu .