07.06.2013

Dne 17.06.2013 se bude konat 17. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice.


Začátek v 19.00 hod. místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.05.2013


3. Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2012


4. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 3


5. Návrh na poskytnutí daru Tělovýchovné Jednotě Sokol Královice


6. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


Tajemnice ÚMČ