Městská část Praha - Královice

Termíny přistavování VOk na bioodpad na podzim 2013

31.07.2013

Číslo jednací Vyvěšeno od Vyvěšeno do
31.07.2013 31.12.2013
Termíny přistavení: Sobota dopoledne 9:00 – 12:00


21. září


12. a 26. října


19. a 23. listopadu

Stanoviště: ulice k Uhříněvsi před č.p. 56 (stanoviště velkoobjemového kontejneru)

Upozorňujeme, že do kontejneru může být ukládán pouze odpad rostlinného původu! Ukládání odpadu bude po celou dobu na místě kontrolovat dozor svozové firmy.

Žádáme občany, aby bioodpad nevozili do kontejneru na objemmý směsný odpad z domácností, který je přistavován ve čtvrtek odpoledne.


Dozor svozové firmy nedovolí bioodpad do směsného VOKu uložit.


| zpět |