31.07.2013

Termíny přistavení: Sobota dopoledne 9:00 – 12:00


21. září


12. a 26. října


19. a 23. listopadu

Stanoviště: ulice k Uhříněvsi před č.p. 56 (stanoviště velkoobjemového kontejneru)

Upozorňujeme, že do kontejneru může být ukládán pouze odpad rostlinného původu! Ukládání odpadu bude po celou dobu na místě kontrolovat dozor svozové firmy.

Žádáme občany, aby bioodpad nevozili do kontejneru na objemmý směsný odpad z domácností, který je přistavován ve čtvrtek odpoledne.


Dozor svozové firmy nedovolí bioodpad do směsného VOKu uložit.