13.09.2013

Dne 23.09.2013 se bude konat 18. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice.


Začátek v 19.00 hod. místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.08.2013


3. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 4


4. Návrh na podání změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ