17.09.2013

Upravený program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice

Dne 23.09.2013 se bude konat 18. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice.


Začátek v 19.00 hod. místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Upravený pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.08.2013


3. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 4


4. Návrh na podání změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy


5. Žádost MČ Praha 22 o souhlas se zrušením druhého místa výkonu MŠ Praha 10, Za Nadýmačem 927 se sídlem k Nedvězí 66, 104 00 Praha – Královice a zřízením druhého místa výkonu MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 se sídlem K Nedvězí 66, 104 00 Praha – Královice od 1.9.2014


6. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ