14.07.2006

Dne 24. 07. 2006 se bude od 19.00 hod. konat na úřadu MČ Praha – Královice 27. veřejné


zasedání Zastupitelstva MČ.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 30.06.2006


3. Změna a úprava rozpočtu MČ – UR 3


4. Návrh modelu dotačních vztahů HMP k MČ na rok 2007


5. Návrh kapitálových výdajů na rok 2007 a 2008


6. Dodavatelé prací na akce 7508 – odbahnění rybníka a 8626 – Protipovodňová opatření na Rokytce


7. Soudní spor s p. Šulcem (SIIS) – Návrh na smír


8. Návrh na zpracování studie zástavby Královic


9. Neodkladné záležitosti, různé, informace


10. Diskuse
B r u n n e r Vladimír


starosta MČ