17.12.2013

Termíny přistavování VOK na směsný objemný odpad v 1.pololetí 2014

Přistavení: čtvrtek od 16:00 hod. do 20:00 hod. (s obsluhou svozové firmy)

13. února, 13. března, 17. dubna, 15. května, 12. června.

Stanoviště velkoobjemového kontejneru: ulice K Uhříněvsi před č.p. 56

Vážení občané, prosíme, neodkládejte do kontejneru papír, plasty, sklo, nápojové kartony.


Tento odpad ukládejte do kontejnerů na tříděný odpad v ul. Kuťatské.

Informace o přistavování kontejnerů na bioodpad nejsou zatím k dispozici.

Kontejner je určen pouze pro občany Královic a pro objemný odpad z domácností


(nikoli z podnikatelské činnosti).

V provozu je sběrný dvůr v Uhříněvsi v ul. Bečovské č. 939 (bývalá Sempra), kde mohou občané, kteří se prokážou trvalým pobytem v Praze, sami zdarma odevzdat všechny druhy odpadu včetně nebezpečného a elektroodpadu, stavební suť do 1 m3, (pneumatiky za úhradu).

Mobilní sběr nebezpečného odpadu v roce 2014

Úterý 4. března, 3. června, 2. září 18:30 – 18:50

Stanoviště mobilní sběrny: ulice K Uhříněvsi před č.p. 56