06.05.2014

Usnesením č. 786 ze dne 29.4.2014 schválila Rada HMP podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2014. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám, které v bytě nebo v domě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1.9. 2013 do 30.9.2014. Žádosti mohou být podány nejpozději do 30.9.2014. Informace o pravidlech programu , formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách: www.envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na e-mailové adrese: dotace.topeni@praha.eu .