04.04.2014

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 14.04.2014 bude konat 21. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice.

Začátek v 19.00 hod. místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.03.2014


3. Úprava rozpočtu ÚR 1


4. Zpráva o inventarizaci majetku závazků a pohledávek za rok 2013


5. Návrh na poskytnutí finančního daru TJ Sokol Královice


6. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ