13.05.2014

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 21.05.2014 bude konat 22. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice.

Začátek v 19.00 hod. místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 30.04.2014

3. Návrh na schválení účetní závěrky MČ za rok 2013

4. Neodkladné záležitosti, různé, informace
Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ