14.05.2014

Pražské služby, a.s. oznamují občanům, kteří mají uzavřenou smlouvu o svozu bioodpadu z kompostejnerů (hnědé sběrné nádoby na kolečkách o objemu 120 nebo 240 litrů), /jedná se o placenou službu/, že se o svozových dnech mohou informovat na webových stránkách


http://www.psas.cz , kde jsou vyvěšeny seznamy příslušných lokalit s termíny svozových dnů.