Městská část Praha - Královice

Informace o osvobození od daně z nemovitých věcí nemovitostí dotčených živelní pohromou v roce 2013

19.05.2014

Dokumenty ke stažení

| zpět |