19.06.2014

Upravený program


23. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Královice konaného dne 23.06.2014 od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice

Upravený pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.05.2014


3. Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2013


4. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 2


5. Návrh na poskytnutí finančního daru Tělovýchovné Jednotě Sokol Královice


6. Návrh na uzavření smlouvy s TJ Sokol Královice o právu provést stavbu (drenážní systém) na obecním pozemku parc. č. 106/1


7. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ