Městská část Praha - Královice

Termíny přistavení VOK na směsný odpad, VOK na bioodpad a svoz nebezpečného odpadu ve 2. pololetí 2014

20.06.2014

Informujeme občany, že svoz objemného odpadu, bioodpadu a nebezpečného odpadu je určen pouze pro fyzické osoby - občany hl.m. Prahy. Jedná se o odpad z domácností a zahrad, jehož svoz je hrazen z rozpočtu hl.m. Prahy.


Občané mají také možnost objednat si u Pražských služeb a.s. sběrnou nádobu na bioodpad pro svou nemovitost. Tuto službu si však objednatel hradí sám.

Dokumenty ke stažení

| zpět |