Městská část Praha - Královice

Oznámení Kat. úřadu o dokončení obnovy kat. operátu k.ú. Satalice a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

27.01.2015

Číslo jednací Vyvěšeno od Vyvěšeno do
27.01.2015 27.02.2015

Dokumenty ke stažení

| zpět |