02.03.2015

Zasedání Zastupitelstva MČ se budou v roce 2015 konat v těchto termínech:


16.3.2015


18.5.2015


22.6.2015


21.9.2015


14.12.2015


V případě potřeby může být termín zasedání změněn. Změny budou v tomto případě uvedeny v dostatečném časovém předstihu na webových stránkách MČ a ve vývěskách MČ.