03.11.2006

Ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice se bude konat dne 13. 11. 2006


od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:

1. Slib členů Zastupitelstva MČ Praha - Královice


2. Návrh pořadu jednání


3. Volba starosty a zástupce starosty


4. Zřízení výborů zastupitelstva, volba jejich předsedů, stanovení působností členů zastupitelstva


5. Změna Jednacího řádu zastupitelstva


6. Pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze


7. Návrh na poskytnutí a stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva


8. Stanovení termínů konání veřejných zasedání zastupitelstva v r. 2007


9. Neodkladné záležitosti, různé, informace


10. Diskuse
Brunner Vladimír


starosta MČ