20.11.2006

Dne 13.11.2006 se konalo ustavující zasedání "staronového" zastupitelstva MČ pro volební období 2006 - 2010.


Na tomto jednání zvolilo zastupitelstvo:


- do funkce starosty p. Vladimíra Brunnera


- do funkce zástupkyně starosty pí. Hanu Pluhařovou


- do funkce předsedkyně finančního výboru pí. Vlastu Antošovou


- do funkce předsedkyně kontrolního výboru pí. Annu Francovou


- do funkce předsedy kulturního a sociálního výboru p. Milana Tománka.