01.12.2006

2. veřejné zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha – Královice se bude konat dne 11. 12. 2006 od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 30.11.2006


3. Změna a úprava rozpočtu MČ – UR 5


4. Zásady pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria v r. 2007


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace


6. Diskuse
B r u n n e r Vladimír


starosta MČ