15.01.2007

Vážení spoluobčané,

rok 2007 je významným rokem v historii Královic. První dochované písemné zmínky o Královicích pocházejí z r. 1207, takže Královice slaví v letošním roce již 800 let své existence. Rádi bychom si toto historické výročí připomněli uspořádáním nějaké kulturní akce. Jednou z akcí by mohla být výstava, která by byla jakýmsi pohledem do historie Královic ve fotografiích, dokumentech a doplněná třeba i o historické předměty, pokud se nějaké najdou. Chceme Vás touto cestou požádat o spolupráci. Máte-li doma staré fotografie, pohlednice, dokumenty, noviny apod., prosíme o jejich zapůjčení. Všechny zapůjčené materiály pouze přefotografujeme a vrátíme vám nepoškozené zpět. Tímto byste se i Vy podíleli na přípravě výstavy k výročí 800 let Královic a její výsledek by tak byl dílem nás všech. Uvítáme vaše nápady a návrhy na to, jak a čím si osm století existence Královic připomenout.


Prosím, rozhodnete-li se zapůjčit nějaké výše uvedené materiály, předejte je na úřad MČ tajemnici paní Brunnerové.

Děkujeme.

Zastupitelstvo MČ Praha - Královice