19.01.2007

V přiložených dokumentech naleznete texty vyhlášek HMP č. 23/2006, 24/2006, 25/2006.