17.03.2015

MČ Praha - Královice vyhlašuje Grantový program na podporu projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2015. Bližší informace včetně žádosti o poskytnutí podpory z grantového programu MČ jsou uvedeny v příloze.
Dokumenty ke stažení