Úřad městské části Praha – Královice není správcem žádného veřejně přístupného informačního systému, je pouze kontaktním pracovištěm pro CzechPOINT, tzn. uživatelem centrálních registrů a rejstříků.