Městská část Praha - Královice

Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Královice v roce 2015

02.03.2015

Zasedání Zastupitelstva MČ se budou v roce 2015 konat v těchto termínech:16.3.201518.5.201522.6.201521.9.201514.12.2015V případě potřeby může být termín zasedání změněn. Změny budou v tomto případě uvedeny v dostatečném časovém předstihu na webových stránkách MČ a ve vývěskách MČ.
| zpět |