Městská část Praha - Královice

Úřední deska

Číslo jednací Vyvěšeno dne Věc Vyvěšeno do
06.10.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva MČ Praha-Královice 21.10.2018
03.10.2018 Úprava provozu v ulici K Uhříněvsi a U Svodnice 18.10.2018
03.10.2018 VV- úprava provozu v ulici K Uhříněvsi a U Svodnice 18.10.2018
03.10.2018 Úprava provozu na pozemních komunikacích K Nedvězí a Do Dolnic 17.10.2018
01.10.2018 Změna územního plánu Z-3832/00 16.10.2018
01.10.2018 VV-úprava provozu v ulici K Markétě 16.10.2018
01.10.2018 VV-úprava provozu v ulicích K Nedvězí a Do Dolnic 16.10.2018
25.09.2018 Přechodná úprava provozu v ulicích K Uhříněvsi a U Svodnice 10.10.2018
24.09.2018 Projednání návrhu změn vlna 04 ÚPSÚHMP 24.10.2018
24.09.2018 Projednání návrhu změn vlna 15 ÚPSÚHMP 24.10.2018
20.09.2018 Kontrola samostatné působnosti podle zákona 106/1999 Sb., 05.10.2018
18.09.2018 Usnesení 1-7 z 21. jednání zastupitelstva MČ 03.10.2018
17.09.2018 Nařízení HMP č.12 02.10.2018
17.09.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.13/2018 02.10.2018
14.09.2018 VV-OOP komunikace v ulici K Markétě 29.09.2018
11.09.2018 Svolání prvního zasedání OVK 14.09.2018
07.09.2018 Program 21 veřejného zasedání zastupitelstva MČ 17.09.2018
07.09.2018 Oznámení o době a místě konání voleb říjen 2018 06.10.2018
31.08.2018 Oznámení záměru-plánovací smlouva parc.č.239/16 14.09.2018
31.08.2018 Oznámení záměru-plánovací smlouva inženýrské sítě 14.09.2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |