Městská část Praha - Královice

Úřední deska

Číslo jednací Vyvěšeno dne Věc Vyvěšeno do
26.03.2018 VV-vystavení návrhu změn Z 3125/00 25.04.2018
26.03.2018 VV-celoměstsky významná změna Z 2832/00 18.04.2018
23.03.2018 Termín konání 19.veřejného jednání Zastupitelstva MČ 21.05.2018
23.03.2018 VV-změny vlny 01 úprav ÚP HMP 10.05.2018
14.03.2018 Operační program Praha-pól růstu 2014-2020 29.03.2018
13.03.2018 Usnesení 1-4 z 18.veřejného zasedání zastupitelstva MČ 27.03.2018
08.03.2018 Upravený program 18.veřejného jednání zastupitelstva MČ 12.03.2018
05.03.2018 VV-o společném jednání a vystavení návrhů změn 20.04.2018
05.03.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.1/2018 16.03.2018
05.03.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.2/2018 19.03.2018
05.03.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.3/2018 19.03.2018
05.03.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.4/2018 19.03.2018
02.03.2018 Závazné stanovisko vliv na ŽP I/12 Běchovice-Úvaly 17.03.2018
02.03.2018 Program 18 veřejného zasedání zastupitelstva MČ 12.03.2018
02.03.2018 VV aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje HMP 18.04.2018
17.02.2018 VV-č.4 Zásad územního rozvoje HMP 04.04.2018
16.02.2018 Revize č.2Operačného programu Praha-pól růstu ČR 2014-2020 03.03.2018
13.02.2018 Termín konání 18.veřejného jednání Zastupitelstva MČ 12.03.2018
12.02.2018 VV-oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny12 14.03.2018
02.02.2018 Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu únor 2018 30.04.2018

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |