Městská část Praha - Královice

Úřední deska

Číslo jednací Vyvěšeno dne Věc Vyvěšeno do
25.09.2018 Přechodná úprava provozu v ulicích K Uhříněvsi a U Svodnice 10.10.2018
24.09.2018 Projednání návrhu změn vlna 04 ÚPSÚHMP 24.10.2018
24.09.2018 Projednání návrhu změn vlna 15 ÚPSÚHMP 24.10.2018
20.09.2018 Kontrola samostatné působnosti podle zákona 106/1999 Sb., 05.10.2018
18.09.2018 Usnesení 1-7 z 21. jednání zastupitelstva MČ 03.10.2018
17.09.2018 Nařízení HMP č.12 02.10.2018
17.09.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.13/2018 02.10.2018
14.09.2018 VV-OOP komunikace v ulici K Markétě 29.09.2018
11.09.2018 Svolání prvního zasedání OVK 14.09.2018
07.09.2018 Program 21 veřejného zasedání zastupitelstva MČ 17.09.2018
07.09.2018 Oznámení o době a místě konání voleb říjen 2018 06.10.2018
31.08.2018 Oznámení záměru-plánovací smlouva parc.č.239/16 14.09.2018
31.08.2018 Oznámení záměru-plánovací smlouva inženýrské sítě 14.09.2018
31.08.2018 Oznámení záměru - pronájem části pozemku 15.09.2018
23.08.2018 Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise 06.10.2018
23.08.2018 Jmenování zapisovatelky OVK 06.10.2018
21.08.2018 Termín konání 21.veřejného zasedání Zastupitelstva MČ 17.09.2018
21.08.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 06.10.2018
21.08.2018 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva HMP 06.10.2018
21.08.2018 Volební právo občanů jiných členských států EU 06.10.2018

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |