Městská část Praha - Královice

Z 2748/00 prodloužení termínu vyvěšení vyhlášky