Městská část Praha - Královice

Třetí část Oznámení MHMP - OST o pokračování územního řízení SOKP, stavba 511

30.06.2010

Číslo jednací Vyvěšeno od Vyvěšeno do
30.06.2010 15.07.2010
Třetí část oznámení obsahuje 4 přílohy - seznam dotčených pozemků.

Dokumenty ke stažení

| zpět |