Městská část Praha - Královice

Informace o zveřejnění návrhu koncepce "Operační program Praha - pól růstu "

14.05.2014

Číslo jednací Vyvěšeno od Vyvěšeno do
14.05.2014 14.06.2014
INFORMACE

Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

o zveřejnění návrhu koncepce „Operační program Praha – pól růstu“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Do návrhu koncepce lze nahlédnout:


1. na odborech živ. prostředí úřadů městských částí Praha 1 - Praha 22


2. na Magistrátu hl.m. Prahy


3. v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php


kód koncepce MZP164K

K návrhu koncepce může každý zaslat písemné vyjádření nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání, jehož termín stanoví a zveřejní na své úřední desce Hlavní město Praha jako předkladatel koncepce.


Dokumenty ke stažení

| zpět |