16.1 Vzory licenčních smluv

---

16.2 Výhradní licence

---