Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  1. 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  2. 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  3. 4.3 Úřední hodiny
  4. 4.4 Telefonní čísla
  5. 4.5 Adresa internetové stránky
  6. 4.6 Adresa e-podatelny
  7. 4.7 Další elektronické adresy
 5. Případné platby lze poukázat
 6. DIČ
 7. Dokumenty
  1. 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  2. 8.2 Rozpočet
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem žádostí a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
 12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 13. Předpisy
  1. 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  2. 14.2 Vydané právní předpisy
 14. Úhrady za poskytování informací
  1. 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 15. Licenční smlouvy
  1. 16.1 Vzory licenčních smluv
  2. 16.2 Výhradní licence
 16. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
 17. Ochrana osobních údajů