Česká spořitelna a.s.

č. účtu pro hlavní činnost (místní a správní poplatky, finanční dary, sankční platby): 2000721309/0800
č. účtu pro hospodářskou činnost (nájemné z nebytových prostor, z pozemků, z hrobových míst, poplatky za hřbitovní služby, kupní ceny prodaných nemovitostí): 9021–2000721309/0800