Městská část Praha - Královice

Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze

  • osobně v kanceláři úřadu MČ,
  • písemně na adresu úřadu: Úřad městské části Praha – Královice, K Nedvězí 66, 104 00 Praha 10 – Královice
  • elektronicky

Rozhodnutí lze převzít osobně v kanceláři úřadu MČ, mimo úřední hodiny po předchozí dohodě.

V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou na doručenku. Osobě, která má zřízenou datovou schránku, bude zasláno do datové schránky.

| zpět |