Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze

Rozhodnutí lze převzít osobně v kanceláři úřadu MČ, mimo úřední hodiny po předchozí dohodě.

V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou na doručenku. Osobě, která má zřízenou datovou schránku, bude zasláno do datové schránky.