Úřad MČ není členěn na odbory ani oddělení.

Úřad MČ:

Název funkce Jméno příjmení Telefon. spojení E-mail
Starosta Ing. Jiří Rathouský 267 711 044 starosta@mckralovice.cz
urad@mckralovice.cz
Zástupce starosty Jiří Jelínek 267 711 044 urad@mckralovice.cz
Tajemnice Ing. Ivana Búriková 267 711 044
724 190 291
tajemnik@mckralovice.cz
urad@mckralovice.cz
Účetní - rozpočtářka (externí) Ing. Anna Duchková 267 711 044 urad@mckralovice.cz

Knihovna:

Název funkce Jméno příjmení Telefon. spojení E-mail
Knihovnice (dobrovolná) Ilona Marková 604 337 180 knihovna@mckralovice.cz