Úřad MČ není členěn na odbory ani oddělení.

Úřad MČ:

Název funkce Jméno příjmení Telefon. spojení E-mail
Starosta Ing. Josef Pluhař 267 711 044 urad@mckralovice.cz
Zástupce starosty Bc. Tomáš Král 267 711 044 mistostarosta@mckralovice.cz
Tajemnice Ing. Ivana Búriková 267 711 044 tajemnik@mckralovice.cz
urad@mckralovice.cz
Účetní - rozpočtářka
(externí)
Ing. Anna Duchková 267 711 044 urad@mckralovice.cz

Knihovna:

Název funkce Jméno příjmení Telefon. spojení E-mail
Knihovnice (dobrovolná) Pavlína Raková 724 190 291 knihovna@mckralovice.cz