Městská část Praha - Královice

Organizační struktura

Úřad MČ není členěn na odbory ani oddělení.

Úřad MČ:

Název funkce Jméno příjmení Telefon. spojení E-mail
Starosta (neuvolněný) Ing. Josef Pluhař 267 711 044 urad@mckralovice.cz
kralovice@zris.mepnet.cz
Zástupce starosty (neuvolněný) Ing. Milan Tománek, CSc. 267 711 044 urad@mckralovice.cz
kralovice@zris.mepnet.cz
Tajemnice Ing. Ivana Búriková 267 711 044 tajemnik@mckralovice.cz
urad@mckralovice.cz
kralovice@zris.mepnet.cz
Účetní - rozpočtářka
(externí)
Ing. Anna Duchková 267 711 044 ucetni@mckralovice.cz

Knihovna:

Název funkce Jméno příjmení Telefon. spojení E-mail
Knihovnice (dobrovolná) Helena Líbová 267 711 044 knihovna@mckralovice.cz

 

| zpět |