Získat informace lze

Žádost, která je podávána ústně bude vyřízena rovněž ústně. O vyřízení ústní žádosti se neprovádí písemný záznam.

V písemném a elektronickém podání žádosti je třeba uvést:

Postup vyřízení věci: