Výroční zpráva o poskytování informací je zpracována na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukládá, Městské části Praha – Královice, úřadu městské části, jako povinnému subjektu podle § 2 zákona, každoročně zveřejnit údaje o poskytovaných informacích v režimu uvedeného zákona.

Výroční zpráva za rok 2021

Počet přijatých žádostí 5
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet přijatých odvolání k rozhodnutí 0
Počet rozsudků 0
Výčet pokytnutých výhradních licencí 0
Počet přijatých stížností podle § 16a 0

Výroční zpráva za rok 2020

Počet přijatých žádostí 5
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet přijatých odvolání k rozhodnutí 0
Počet rozsudků 0
Výčet pokytnutých výhradních licencí 0
Počet přijatých stížností podle § 16a 0

Výroční zpráva za rok 2019

Počet přijatých žádostí 3
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet přijatých odvolání k rozhodnutí 0
Počet rozsudků 0
Výčet pokytnutých výhradních licencí 0
Počet přijatých stížností podle § 16a 0

Výroční zpráva za rok 2018

Počet přijatých žádostí 5
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet přijatých odvolání k rozhodnutí 0
Počet rozsudků 0
Výčet pokytnutých výhradních licencí 0
Počet přijatých stížností podle § 16a 0

Výroční zpráva za rok 2017

Počet přijatých žádostí 7
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet přijatých odvolání k rozhodnutí 0
Počet rozsudků 0
Výčet pokytnutých výhradních licencí 0
Počet přijatých stížností podle § 16a 0

Výroční zpráva za rok 2016

Počet přijatých žádostí 3
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet přijatých odvolání k rozhodnutí 0
Počet rozsudků 0
Výčet pokytnutých výhradních licencí 0
Počet přijatých stížností podle § 16a 0

Výroční zpráva za rok 2015

Počet přijatých žádostí 5
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet přijatých odvolání k rozhodnutí 0
Počet rozsudků 0
Výčet pokytnutých výhradních licencí 0
Počet přijatých stížností podle § 16a 0

Výroční zpráva za rok 2014

Počet přijatých žádostí 3
Počet vyřízených žádostí 3
Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací 0
Počet přijatých odvolání 0
Počet kladně vyřízených odvolání 0
Počet zamítnutých odvolání 0

Výroční zpráva za rok 2012

Počet přijatých žádostí 3
Počet vyřízených žádostí 3
Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací 0
Počet přijatých odvolání 0
Počet kladně vyřízených odvolání 0
Počet zamítnutých odvolání 0

Výroční zpráva za rok 2011

Počet přijatých žádostí 3
Počet vyřízených žádostí 3
Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací 0
Počet přijatých odvolání 0
Počet kladně vyřízených odvolání 0
Počet zamítnutých odvolání 0

Výroční zpráva za rok 2010

Počet přijatých žádostí 8
Počet vyřízených žádostí 8
Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací 0
Počet přijatých odvolání 0
Počet kladně vyřízených odvolání 0
Počet zamítnutých odvolání 0