Městská část Praha - Královice

Rozpočet

Rozpočet MČ 2018

Dokument Vyvěšeno dne
Návrh rozpočtu MČ Praha-Královice na rok 2018 (PDF, 961.39 KiB)
01.12.2017
Schválený rozpočet MČ Praha-Královice na rok 2018 (PDF, 969.72 KiB)
19.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Královice do roku 2023 (PDF, 278.09 KiB)
01.12.2017
Úprava rozpočtu MČ 2018-ÚR1 (PDF, 178.39 KiB)
13.03.2018
Úprava rozpočtu MČ 2018-ÚR2 (PDF, 156.01 KiB)
13.03.2018

Rozpočet MČ 2017

Dokument Vyvěšeno dne
Návrh rozpočtu na 2017 + rozpočtový výhled do 2022 (PDF, 1.39 MiB)
28.11.2016
Úprava rozpočtu MČ 2017 - ÚR 1 (PDF, 260.85 KiB)
Úprava rozpočtu MČ 2017 - ÚR 2 (PDF, 683.53 KiB)
Úprava rozpočtu MČ 2017 - ÚR 3 (PDF, 323.34 KiB)
Úprava rozpočtu MČ 2017 - ÚR 4 (PDF, 741.17 KiB)
19.12.2017

Rozpočet MČ 2016

Rozpočet MČ 2015

Rozpočet MČ 2014

Rozpočet MČ 2013

Rozpočet MČ 2012

Rozpočet MČ 2011

Rozpočet MČ 2010

Rozpočet MČ 2009

Rozpočet MČ 2008

Rozpočet MČ 2007

Rozpočet MČ 2006

Ostatní

Dokument Vyvěšeno dne
Knihovní řád Místní knihovny v Praze - Královicích (PDF, 387.14 KiB)