Rozpočet MČ 2024

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
Návrh rozpočtového výhledu MČ do roku 2029 PDF 197 KiB 09.01.2024
Návrh rozpočtu na rok 2024 PDF 1010 KiB 09.01.2024
Rozpočet MČ na rok 2024 PDF 972 KiB 29.01.2024
Střednědobý výhled rozpočtu MČ do roku 2029 PDF 478 KiB 29.01.2024
Úprava rozpočtu č. 1/2024 PDF 139 KiB 13.03.2024
Úprava rozpočtu MČ ÚR2 PDF 151 KiB 02.04.2024
Úprava rozpočtu MČ ÚR3 PDF 140 KiB 02.04.2024

Rozpočet MČ 2023

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
Návrh rozpočtu MČ Praha-Královice na rok 2023 PDF 1009 KiB 31.01.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ do roku 2028 PDF 291 KiB 31.01.2023
Rozpočet MČ Praha-Královice na rok 2023 PDF 999 KiB 20.02.2023
Střednědobý výhled rozpočtu MČ do roku 2028 PDF 287 KiB 20.02.2023
Úprava rozpočtu MČ ÚR1 PDF 138 KiB 02.02.2023
Úprava rozpočtu MČ ÚR2 PDF 223 KiB 06.04.2023
Úprava rozpočtu MČ ÚR3 PDF 148 KiB 05.06.2023
Úprava rozpočtu MČ ÚR4 PDF 164 KiB 30.06.2023
Úprava rozpočtu MČ ÚR5 PDF 145 KiB 12.07.2023
Úprava rozpočtu MČ ÚR6 PDF 156 KiB 25.07.2023
Úprava rozpočtu MČ ÚR7 PDF 153 KiB 19.09.2023
Úprava rozpočtu MČ ÚR8 PDF 149 KiB 11.12.2023
Závěrečný účet MČ Praha-Královice za rok 2022 PDF 19 MiB 15.05.2023

Rozpočet MČ 2022

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
Rozpočet na rok 2022 PDF 941 KiB 23.02.2022
Rozpočtový výhled do roku 2027 PDF 285 KiB 23.02.2022
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 1 PDF 148 KiB 03.03.2022
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 10 PDF 145 KiB 13.12.2022
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 11 PDF 149 KiB 21.12.2022
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 2 PDF 149 KiB 30.04.2022
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 3 PDF 151 KiB 22.04.2022
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 4 PDF 39 KiB 17.05.2022
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 5 PDF 154 KiB 07.06.2022
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 6 PDF 145 KiB 07.06.2022
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 7 PDF 163 KiB 30.07.2022
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 8 PDF 161 KiB 30.09.2022
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 9 PDF 144 KiB 30.11.2022
Závěrečný účet MČ Praha-Královice za rok 2021 PDF 17 MiB 23.05.2022

Rozpočet MČ 2021

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
Návrh rozpočtového výhledu do roku 2026 PDF 182 KiB 15.02.2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 PDF 901 KiB 15.02.2021
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 PDF 18 MiB 21.04.2021
Rozpočet na rok 2021 PDF 875 KiB 08.03.2021
Rozpočtové provizorium na rok 2021 PDF 109 KiB 15.12.2020
Rozpočtový výhled do roku 2026 PDF 182 KiB 08.03.2021
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 1 PDF 136 KiB 24.02.2021
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 2 PDF 147 KiB 30.03.2021
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 3 PDF 144 KiB 06.04.2021
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 4 PDF 150 KiB 06.06.2021
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 5 PDF 170 KiB 24.06.2021
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 6 PDF 146 KiB 14.07.2021
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 7 PDF 147 KiB 31.08.2021
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 8 PDF 39 KiB 29.09.2021
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 9 PDF 149 KiB 14.12.2021
Závěrečný účet za rok 2020 PDF 19 MiB 10.05.2021

Rozpočet MČ 2020

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
Návrh rozpočtu MČ Praha-Královice na rok 2020 PDF 919 KiB 12.01.2020
Rozpočet MČ na rok 2020 PDF 126 KiB 28.01.2020
Rozpočtový výhled MČ do roku 2025 PDF 97 KiB 28.01.2020
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Královice do roku 2025 PDF 91 KiB 12.01.2020
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 1 PDF 149 KiB 18.02.2020
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 2 PDF 240 KiB 03.04.2020
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 3 PDF 151 KiB 18.05.2020
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 4 PDF 265 KiB 14.07.2020
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 5 PDF 193 KiB 14.09.2020
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 6 PDF 180 KiB 22.10.2020
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 7 PDF 39 KiB 06.11.2020
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 8 PDF 237 KiB 23.12.2020
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 9 PDF 197 KiB 28.12.2020
Závěrečný účet za rok 2019 (svěšeno 30.06.2021) PDF 20 MiB 15.06.2020

Rozpočet MČ 2019

Rozpočet MČ 2018

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
Návrh rozpočtu MČ Praha-Královice na rok 2018 PDF 961 KiB 01.12.2017
Schválený rozpočet MČ Praha-Královice na rok 2018 PDF 970 KiB 19.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Královice do roku 2023 PDF 278 KiB 01.12.2017
Úprava rozpočtu MČ 2018 13-17 PDF 1 MiB 18.12.2018
Úprava rozpočtu MČ 2018-ÚR1 PDF 178 KiB 13.03.2018
Úprava rozpočtu MČ 2018-ÚR2 PDF 156 KiB 13.03.2018
Úprava rozpočtu MČ 2018-ÚR3-ÚR6 PDF 778 KiB 22.05.2018
Úprava rozpočtu MČ 2018-ÚR7 PDF 164 KiB 26.06.2018
Úprava rozpočtu MČ 2018-ÚR8-ÚR12 PDF 974 KiB 18.09.2018
Závěrečný účet -rok 2017 PDF 2 MiB 21.05.2018

Rozpočet MČ 2017

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
Návrh rozpočtu na 2017 + rozpočtový výhled do 2022 PDF 1 MiB 28.11.2016
Úprava rozpočtu MČ 2017 - ÚR 1 PDF 261 KiB 07.03.2017
Úprava rozpočtu MČ 2017 - ÚR 2 PDF 684 KiB 17.05.2017
Úprava rozpočtu MČ 2017 - ÚR 3 PDF 323 KiB 04.07.2017
Úprava rozpočtu MČ 2017 - ÚR 4 PDF 741 KiB 19.12.2017

Rozpočet MČ 2016

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
Návrh rozpočtu na 2016 + rozpočtový výhled do 2021 PDF 1 MiB 26.01.2016
Schválený rozpočet roku 2016 PDF 1 MiB 25.02.2016
Úprava rozpočtu MČ 2016 - ÚR 1 PDF 705 KiB 17.05.2016
Úprava rozpočtu MČ 2016 - ÚR 2 PDF 199 KiB 22.06.2016
Úprava rozpočtu MČ 2016 - ÚR 3 PDF 210 KiB 13.09.2016
Úprava rozpočtu MČ 2016 - ÚR 4 PDF 335 KiB 13.12.2016

Rozpočet MČ 2015

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
Schválený rozpočet MČ roku 2015 PDF 2 MiB 02.06.2015
Schválený rozpočtový výhled 2016 - 2020 PDF 802 KiB 02.06.2015
Úprava rozpočtu MČ 2015 - ÚR 2 PDF 529 KiB 22.07.2015
Úprava rozpočtu MČ 2015 - ÚR 3 PDF 1 MiB 05.10.2015
Úprava rozpočtu MČ 2015 - ÚR 4 PDF 298 KiB 15.12.2015
Úprava rozpočtu MČ roku 2015 - UR 1 (15.06.2015) PDF 369 KiB 16.06.2015

Rozpočet MČ 2014

Rozpočet MČ 2013

Rozpočet MČ 2012

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
Rozpočtový výhled 2013 - 2014 PDF 47 KiB 11.06.2015
Schválený rozpočet MČ roku 2012 PDF 59 KiB 11.06.2015
Úprava rozpočtu MČ roku 2012 - UR 1 (24.09.2012) PDF 29 KiB 11.06.2015
Úprava rozpočtu MČ roku 2012 - UR 2 (10.12.2012) PDF 26 KiB 11.06.2015
Úprava rozpočtu MČ roku 2012 - UR 3 (20.12.2012) PDF 26 KiB 11.06.2015

Rozpočet MČ 2011

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
Rozpočtový výhled 2012 - 2013 PDF 48 KiB 11.06.2015
Schválený rozpočet MČ roku 2011 PDF 60 KiB 11.06.2015
Úprava rozpočtu MČ roku 2011 - UR 1 (18.04.2011) PDF 24 KiB 11.06.2015
Úprava rozpočtu MČ roku 2011 - UR 2 (20.06.2011) PDF 23 KiB 11.06.2015
Úprava rozpočtu MČ roku 2011 - UR 3 (19.09.2011) PDF 26 KiB 11.06.2015

Rozpočet MČ 2010

Rozpočet MČ 2009

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
Rozpočtový výhled 2010 - 2011 PDF 428 KiB 11.06.2015
Schválený rozpočet MČ roku 2009 PDF 1 MiB 11.06.2015
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2009 - UR 1 (22.06.2009) PDF 239 KiB 11.06.2015
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2009 - UR 2 (19.10.2009) PDF 186 KiB 11.06.2015

Rozpočet MČ 2008

Rozpočet MČ 2007

Rozpočet MČ 2006